Techninė priežiūra

Siūlome pasirašyti sutartį ir atlikti oro vėdinimo-kondicionavimo sistemų techninę priežiūrą. Profisionali techninė priežiūra būtina užtikrinti įrenginio efektyvų darbą, sumažinti gedimo tikimybę, dar kartą supažindinti vartotoją su įrenginio techninėmis galimybėmis ir vartotojo instrukcija.

Oro kondicionavimo sistemų profilaktika būtina 2 kartus per metus (prieš vasarą ir prieš žiemą).
Serverinių oro kondicionavimo sistemai reikalinga patikra kas 3 mėnesius.
Yra privaloma reguliariai tikrinti, valyti ir esant būtinybei keisti oro filtrus, tikrinti sistemos siurbimo slėgi, tikrinti kompresoriaus srovę, pildyti sistemą šaltnešiu (freonu), tikrinti kondicionavimo sistemos hermetiškumą, tikrinti elektros instaliacijos hermetiškumą, profilaktiškai tikrinti drenažo sistema.
Oro vėdinimo sistemų profilaktika būtina 1 kartą metuose. Specialios paskirties patalpoms, profilaktika atliekama 2-3 kartus per metus. 
Eksploatuojant rekuperatorinę vėdinimo sistemą yra privaloma  pakeisti oro filtrus (tik taip užtikrinami projektiniai rekuperatorinės vėdinimo sistemos parametrai).


Direktorius Komercijai
Edvinas Kymantas
Tel. +370 616 31310

El. paštas: edvinas@techcom.lt